Karin Olsson ny projektledare

Karin Olsson ny projektledare Ivan Olsson har avslutat sin anställning på Länsstyrelsen Skåne som projektledare för LIFE CONNECTS och lämnar därmed över arbetsuppgifterna till Karin Olsson, tidigare…