LIFE CONNECTS konferens2021

Den 23-24 november anordnas en konferens om LIFE CONNECTS i Lund. Huvudfokus för konferensen kommer vara vad som är på gång inom projektet, vad som redan är genomfört, andra LIFE-projekt och forskning kopplat till LIFE CONNECTS.