Välkomna på vattendragsvandring längs Bäljane å!

Lördag den 24 oktober är det Fiskvandringens Dag som Sportfiskarna, i samarbete med LIFE CONNECTS, vill uppmärksamma med en vattendragsvandring längs Bäljane å vid Klippan där vi får lära oss mer om vattnets fascinerande värld!

Bäljane å är ett biflöde till Rönne å och hyser bland annat ett fint laxbestånd. Tillsammans med vår guide Anders Eklöv får vi lära oss om hur inventering efter fisk går till med hjälp av elfiske, vilka restaureringsåtgärder som genomförts i Bäljane å och vilka åtgärder som ska genomföras i Rönneå inom projektet LIFE CONNECTS.

Få fiskarter förknippas med längre vandringar än laxen och med lite tur kan vi under självaste Fiskvandringens Dag lyckas få se laxar i ån. Under oktober och november är nämligen laxen i Bäljane å redo för lek. Laxen har då vandrat från atlanten till exakt samma plats den en gång föddes på, i detta fall Bäljane å.

Eftersom fika är ett måste när man är ute i naturen, så bjuds det såklart på kaffe och enklare tilltugg. Samling sker 11.00 vid Klippans hembygdsförening, Vedbyvägen 67. Vattendragsvandringen varar runt tre timmar till cirka 14.00.

Anmälan krävs för detta event och max antal deltagare är 30 personer, först till kvarn gäller. Anmälan sker till ebbe.berglund@sportfiskarna.se

Hoppas vi ses!

Glada hälsningar,

Ebbe och Anders

För mer information om Fiskvandringens Dag runt om i världen se www.worldfishmigrationday.com


Båtelfiske efter fullvuxen lax i Rönneå

I september genomfördes båtelfiske i Rönneå efter fullvuxen lax. Båtelfiske är ett elfiske fast man genomför det med hjälp av en båt över områden där man inte kan genomföra traditionellt elfiske eftersom vattnet oftast är för djupt. Med hjälp av båtelfiske kan man fånga in större fiskar vilket syftet också var i detta fall. Laxarna som fångades placerades i stora baljor och förflyttades sedan uppströms de tre kraftverken i Klippan. DNA-prov togs på laxarna för att kartlägga deras arvsmassa samt att små sändare placerades på fisken för att bland annat få information om fiskens rörelsemönster uppströms kraftverken. Att veta var laxen vandrar kan ge viktig information om var viktiga lekområden finns när fisken i framtiden kan vandra fritt i Rönneås huvudfåra. Laxens position uppdateras i realtid och verkar trivas bra i sina forna lekområden!

Även båtelfiske genomfördes i kraftverksdammarna i Stackarp och Forsmöllan. Detta gjordes för att inventera vilka fiskarter som finns i dammarna och hur stora fiskpopulationerna är. I Stackarp fångades få fiskar och fiskarter överlag. I Forsmöllan var antalet fiskar fler men fortfarande inte stort. De olika fiskarterna som fångades var bland annat ruda, abborre, mört och gädda.