Karin Olsson ny projektledare

Karin Olsson ny projektledare Ivan Olsson har avslutat sin anställning på Länsstyrelsen Skåne som projektledare för LIFE CONNECTS och lämnar därmed över arbetsuppgifterna till Karin Olsson, tidigare…


LIFE CONNECTS i Östersund

Under nästan en vecka har LIFE CONNECTS varit i Östersund. På tisdagen den 12 oktober presenterades projektet för drygt 50 restaureringshandläggare från Länsstyrelserna i Sverige på en träff om…