Välkomna på Vattendragsvandring längs Mörrumsån

Lördag den 21 maj bjuder LIFE CONNECTS in till Vattendragsvandring vid de restaurerade sträckor vid Mörrumsån. Under dagen får vi lära oss mer om djuren som finns under ytan och varför det är viktigt att återskapa livsmiljöer för åns invånare.

Tillsammans med vår guide Ebbe Berglund får vi lära oss om hur inventering efter fisk går till med hjälp av elfiske, studerar bottenfaunan i ån och vilka restaureringsåtgärder som genomförts i Mörrumsån.

Nu när våren är här innebär det att vattnet sjunkit och vi har möjlighet att kika närmre på alla de fiske- och vattenvårdsåtgärder som genomförts i ån.

Eftersom fika är ett måste när man är ute i naturen, så bjuds det såklart på kaffe och enklare tilltugg. Samling sker 11.00 vid denna parkering vid ån, följ länk.
Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer på eniro.se
Vi beräknas hålla på till 13:00.

Anmälan krävs för detta event och max antal deltagare är 20 personer, först till kvarn gäller. Anmälan sker till julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se

Hoppas vi ses!

Glada hälsningar,

Ebbe och Julius


Aktivitetsdag om miljön vid Vramsån

Den 21 maj välkomnar projektet LIFE CONNECTS och Vattenriket alla till en aktivitetsdag vid Vramsån och där dess undervattensmiljö är i fokus! Vi kommer under dagen få lära oss mer om vilka fiskar som trivs i ån genom uppvisning av elfiske och deltagarna kommer även själva ha möjlighet att undersöka ån genom att testa på bottenfaunaprovtagning. Utöver detta kommer vi erbjuda en tipspromenad längs ån med fina priser och även informera om vilka biotopvårdsförbättrande åtgärder som har och planeras att genomföras i ån. Såklart kommer det finnas fika och kaffe till alla deltagare!

Datum: 21 maj
Tid: 10:00-13:00 (elfiske kommer demonstreras klockan 10:30 och 12:30)
Plats: Vramsån bakom Tollarps Sporthall, https://kartor.eniro.se/?c=55.930138,13.968108&z=18&l=aerial&g=55.929899,13.967834
Aktiviteten är helt kostnadsfri.


Seminarium om åtgärdande av vandringshinder inom LIFE-projekt i Sverige drog många deltagare!

Första seminariet för LIFE-projekten rörande vattenmiljöer i Sverige genomfördes digitalt fredagen den 29 april. Temat var processer vid åtgärdande av vandringshinder. Drygt 60-talet deltagare fick höra Tord Andersson från LIFE CONNECTS berätta om resan från idé till inskickande av ansökan för utrivning för de tre kraftverken i Rönne å samt Jonas Berglind och Viktor Kärvinge från LIFE IP Rich Waters som berättade om processen för två åtgärdade vandringshinder i Valstaån och Gisslarboån.

Det pågår sex LIFE-projekt som berör rinnande vatten i Sverige just nu. För att skapa ett samverkan mellan dessa har en seminarieserie skapats där olika LIFE-projekt får möjlighet att presentera hur de jobbar och dela erfarenheter med varandra. På så sätt kan vi stärka LIFE-projekten i Sverige och gemensamt diskutera processer, metoder, effekter och andra relevanta frågor gällande att bedriva LIFE-projekt.

Du kan lyssna på seminariet här.


Workshop anordnad av The Nature Conservancy

Innan årsskiftet deltog LIFECONNECTS på en workshop anordnad av The Nature Conservancy Europe där agendan för workshopen var att diskutera hur EU:s mål om att restaurera 25 000 km vattendrag till 2030 ska kunna uppnås och finansieras. Ivan Olsson, projektledare, berättade under workshopen hur LIFECONNECTS arbetar med att finansiera de olika restaureringsåtgärderna som finns inom LIFECONNECTS. Workshopen sammanfattas här och för att ta del av de spännande föreläsningarna klicka på länken i pdf-filen.

 


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Vi sammanfattar LIFE CONNECTS och konstaterar att projektet står stabilt trots turbulenta tider. Partners, konsulter och forskare har gjort sitt yttersta för att utföra sina aktiviteter. Under året har ett antal vandringshinder åtgärdats, det mest uppmärksammade är nedmonteringen av Marieberg i Mörrumsån och åtgärder i Rönne å (bla Billingemölla). Kalmar har varit på hugget och kommit igång med åtgärder i två av tre vattendrag och i Emån väntar vi med spänning på skruven… Ungefär en kilometer vattendrag har restaurerats hittills i våra totalt sju LC-vattendrag.

Omfattande monitoring har genomförts, faktiskt mer än planerat, däribland båtelfiske i Rönne å där lax märktes med sändare i syfte att studera beteende uppströms kraftverken som referens när dessa har nedmonterats. Vi ser en glädjande utveckling avseende musselbiten med lovande försök i Vramsån och STORA synergier med externa forskningsgrupperingar vilket vårt LC2020-möte tydligt illustrerade.

Kommunikations- och informationsinsatser har genomförts på säkert sätt. De flesta digitalt, men ett par skolbäckar och vattendragsvandringar utomhus har icke desto mindre utförts. LIFE CONNECTS har uppmärksammats internationellt och ses redan som ett flaggskepsprojekt på den Europeiska arenan vilket är inspirerande. Vi fortsätter i samma anda 2021!

LIFE CONNECTS önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år!


Workshop - Restoring European Rivers

Den 10 december deltar LIFE CONNECTS med vår projektledare Ivan Olsson under en digital konferens anordnad av The Nature Conservancy. Workshopen kommer primärt fokusera på hur EU och övriga aktörer kan få finansiering till åtgärder för att nå ett av EU:s delmål om att restaurera över 25 000 km av Europas vattendrag fram till 2030.


RivEM WEEK

Forskargruppen Naturresurs rinnande vatten (River Ecology and Management) från Karlstads universitet håller i RivEM WEEK, en workshop och ett tillfälle att diskutera forskning inom akvatisk ekologi.

Flera medarbetare inom LIFECONNECTS ska delta på RivEM WEEK för att bland annat berätta mer om vårt LIFE-projekt. Klicka här för mer info.


Dags för Green Week!

Den 20 oktober startar EU:s Green Week där temat är natur och biologisk mångfald. Stort fokus för konferensen, som i år är digital, kommer att ligga på hur biologisk mångfald kan bidra till samhället, ekonomin och återhämtningen efter pandemin genom att skapa jobb och hållbar tillväxt. LIFE CONNECTS kommer att föreläsa under sessionen "Restoring river continuity in Europe together" klockan 10.45 till 11.45 den 21 oktober.

För att anmäla er till den digitala konferensen klicka här.


Välkomna på vattendragsvandring längs Bäljane å!

Lördag den 24 oktober är det Fiskvandringens Dag som Sportfiskarna, i samarbete med LIFE CONNECTS, vill uppmärksamma med en vattendragsvandring längs Bäljane å vid Klippan där vi får lära oss mer om vattnets fascinerande värld!

Bäljane å är ett biflöde till Rönne å och hyser bland annat ett fint laxbestånd. Tillsammans med vår guide Anders Eklöv får vi lära oss om hur inventering efter fisk går till med hjälp av elfiske, vilka restaureringsåtgärder som genomförts i Bäljane å och vilka åtgärder som ska genomföras i Rönneå inom projektet LIFE CONNECTS.

Få fiskarter förknippas med längre vandringar än laxen och med lite tur kan vi under självaste Fiskvandringens Dag lyckas få se laxar i ån. Under oktober och november är nämligen laxen i Bäljane å redo för lek. Laxen har då vandrat från atlanten till exakt samma plats den en gång föddes på, i detta fall Bäljane å.

Eftersom fika är ett måste när man är ute i naturen, så bjuds det såklart på kaffe och enklare tilltugg. Samling sker 11.00 vid Klippans hembygdsförening, Vedbyvägen 67. Vattendragsvandringen varar runt tre timmar till cirka 14.00.

Anmälan krävs för detta event och max antal deltagare är 30 personer, först till kvarn gäller. Anmälan sker till ebbe.berglund@sportfiskarna.se

Hoppas vi ses!

Glada hälsningar,

Ebbe och Anders

För mer information om Fiskvandringens Dag runt om i världen se www.worldfishmigrationday.com


Skånes Naturvårdspris går till Fredrik Lundblad som driver Naturentreprenad Syd AB

Skånes Naturvårdspris går till Fredrik Lundblad som driver Naturentreprenad Syd AB

Länsstyrelsen Skåne tilldelar Skånes Naturvårdspris 2020 till Fredrik Lundblad, delägare av Naturentreprenad Syd AB, för sitt engagerande arbete och stora drivkraft för att återskapa friska och välmående vatten till förmån för människor och natur. Naturentreprenad Syd AB ska kommande åren jobba mycket med åtgärdsarbetet inom LIFE CONNECTS. Stort grattis till priset!

Länsstyrelsen i Skåne tilldelar varje år ut Skånes naturvårdspris till antingen personer, företag eller organisationer inom Skåne som gjort stora och viktiga insatser för naturen i länet. I år valde Länsstyrelsen Skåne att dela ut det hedervärda priset till Fredrik Lundblad som via företaget Naturentreprenad Syd AB jobbar med bland annat vattenvård. Anneli Hulthén, landshövding i Skåne säger i ett pressmeddelande att:

Fredriks engagemang för våra rinnande vatten och dess invånare saknar motstycke. Vattenarbetet i Skåne har, med Fredriks mycket kostnadseffektiva och till stor del ideella sätt att arbeta, medfört att ett stort antal vattendrag har kunnat restaureras.

Fredrik Lundblads CV är långt och gediget. Genom åren har han tillexempel jobbat med vattenvård i Vegeå, Möllebäcken, Örjabäcken och Bjuvsbäcken. Inom LIFE CONNECTS i år kommer Naturentreprenad Syd AB att vara inblandad i bland annat åtgärdsarbetet i Mörrumsån.

Fredrik själv säger sig vara väldigt glad och stolt över att ha fått Skånes Naturvårdspris:

Det är med stor ära som jag tar emot detta pris. Jag ser det dock inte bara som mitt pris, utan snarare ett pris till det team som vi utgör. Jag och min fru Andrea har det övergripande ansvaret och håller i alla projekt från projektering till utförande. Även om det är jag som sitter i grävmaskinen så har jag en stab runt mig som sköter allt från transporter, reparationer, stängsel och jag vet inte allt. Med oss på vägen har vi våra anställda och våra samarbetspartner. Vi har även några timanställda som rycker in vid arbetstoppar, dessa är alla handplockade och extremt intresserade/engagerade i vattenrestaureringar.

Företaget har sitt säte i Bjuv och anledningen till att företaget bildades var det stora intresset för vatten och framförallt rinnande vatten samt naturen i och omkring vatten. Att Fredrik är engagerad av vattenvård är inget som man kan ta miste på. På frågan vad som är hans drivkraft svarar han:

Jag startade upp den här verksamheten av den enkla anledningen att jag tröttnat på alla projekt som snarare har till syfte att gynna projektören istället för naturen. Min drivkraft är att bevisa att det går att utföra restaureringar på kostnadseffektiva sätt. Pengarna vi har till restaureringsarbetena är begränsade och åtgärdsbehovet enormt.

Men vad är det Fredrik hoppas på att LIFE CONNECTS ska bidra med?

Att de medel som vi får från EU används på ett förnuftigt vis och att det i resulterar i utförda åtgärder inom samtliga arbetsområden.

 Ännu en gång ett stort grattis till Fredrik och Naturentreprenad Syd AB!