Rönne å(l)

Under sommaren och hösten har hundratusentals ålyngel satts ut i Rönne å för att förstärka populationen av ål i avrinningsområdet. Ål har både satts ut i Ringsjöarna och i Rönne ås huvudfåra…


RivEM WEEK

Forskargruppen Naturresurs rinnande vatten (River Ecology and Management) från Karlstads universitet håller i RivEM WEEK, en workshop och ett tillfälle att diskutera forskning inom akvatisk ekologi.…


EU Green Week 2020

Ivan Olsson, projektledare för LIFECONNECTS, och Johan Tielman från Uniper, deltog digitalt under EU Green Week 2020 för att berätta mer om LIFECONNECTS. Temat för konferensen var "A New Beginning…


Vattendragsvandring längs Bäljane å

I helgen anordnades en vattendragsvandring längs med Bäljane å som kan sammanfattas med succé! Cirka 20 deltagare trotsade det lätt regniga vädret för att lära sig mer om vattnets fascinerande värld.…


Dags för Green Week!

Den 20 oktober startar EU:s Green Week där temat är natur och biologisk mångfald. Stort fokus för konferensen, som i år är digital, kommer att ligga på hur biologisk mångfald kan bidra till…


Finbesök i Nybroån

I förra veckan var några danska kollegor på besök i Nybroån, Sverige, för att fånga stensimpor till ett danskt LIFE-projekt vid namn UC4LIFE Danmark. Det danska projektet är en uppföljning på det…


Välkomna på vattendragsvandring längs Bäljane å!

Lördag den 24 oktober är det Fiskvandringens Dag som Sportfiskarna, i samarbete med LIFE CONNECTS, vill uppmärksamma med en vattendragsvandring längs Bäljane å vid Klippan där vi får lära oss mer om…


Båtelfiske efter fullvuxen lax i Rönneå

I september genomfördes båtelfiske i Rönneå efter fullvuxen lax. Båtelfiske är ett elfiske fast man genomför det med hjälp av en båt över områden där man inte kan genomföra traditionellt elfiske…


Åtgärdsarbete i Virån

I Virån har åtgärdsarbeten genomförts under sommaren 2020. Bland annat har biotopvård genomförts vid vissa lokaler i Virån. Exempelvis har man återfört block och sten som tidigare saknats för att…


Nivåövervakning i Fliserydskvillen, Emån

I Emån har man under sommaren installerat ett nivåövervakningssystem i Fliserydskvillen i syfte att erhålla referensvärden för vattennivåer innan biotopåtgärder inleds. Vid området i Emån har dock…