LIFE CONNECTS deltog på internationellt symposium

LIFE CONNECTS deltog på internationellt symposium Det internationella symposiet arrangerades av International River Foundation och IADW. Syftet med det fem dagar långa symposiet var att diskutera hur…


Information, samverkan och kunskapsutbyte om fiskevård i Mörrumsån

När fiskevårdsgruppen i Mörrumsån träffades den 12 maj var LIFE CONNECTS på plats för att informera om projektet generellt och om den räkning av lekfisk, smolträkning och märkning av återutsatt lax…


Välkomna på Vattendragsvandring längs Mörrumsån

Lördag den 21 maj bjuder LIFE CONNECTS in till Vattendragsvandring vid de restaurerade sträckor vid Mörrumsån. Under dagen får vi lära oss mer om djuren som finns under ytan och varför det är viktigt…


Aktivitetsdag om miljön vid Vramsån

Den 21 maj välkomnar projektet LIFE CONNECTS och Vattenriket alla till en aktivitetsdag vid Vramsån och där dess undervattensmiljö är i fokus! Vi kommer under dagen få lära oss mer om vilka fiskar…


Seminarium om åtgärdande av vandringshinder inom LIFE-projekt i Sverige drog många deltagare!

Första seminariet för LIFE-projekten rörande vattenmiljöer i Sverige genomfördes digitalt fredagen den 29 april. Temat var processer vid åtgärdande av vandringshinder. Drygt 60-talet deltagare fick…


Workshop anordnad av The Nature Conservancy

Innan årsskiftet deltog LIFECONNECTS på en workshop anordnad av The Nature Conservancy Europe där agendan för workshopen var att diskutera hur EU:s mål om att restaurera 25 000 km vattendrag till…


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Vi sammanfattar LIFE CONNECTS och konstaterar att projektet står stabilt trots turbulenta tider. Partners, konsulter och forskare har gjort sitt yttersta för att utföra…


Workshop - Restoring European Rivers

Den 10 december deltar LIFE CONNECTS med vår projektledare Ivan Olsson under en digital konferens anordnad av The Nature Conservancy. Workshopen kommer primärt fokusera på hur EU och övriga aktörer…


RivEM WEEK

Forskargruppen Naturresurs rinnande vatten (River Ecology and Management) från Karlstads universitet håller i RivEM WEEK, en workshop och ett tillfälle att diskutera forskning inom akvatisk ekologi.…


Dags för Green Week!

Den 20 oktober startar EU:s Green Week där temat är natur och biologisk mångfald. Stort fokus för konferensen, som i år är digital, kommer att ligga på hur biologisk mångfald kan bidra till…