LIFE Nordic Baltic Platform Meeting

LIFE CONNECTS ska delta på ett plattformsmöte om hur olika LIFE-projekt bidrar till att uppnå "European Green Deal" (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal). Det digitala mötet ska också fokusera på hur olika LIFE-projekt kan dra nytta av varandra, utbyte av erfarenhet och hitta lösningar på vanligt förekommande problem. Ivan Olsson och Karin Olsson representerar LIFE CONNECTS.