LIFE CONNECTS på Havs- och vattenforum

Den 18 och 19 maj uppmärksammades att LIFE fyller 30 år 2022 <https://www.lifeis30.eu/> genom en monter på Havs- och vattenforum tillägnad LIFE. LIFE CONNECTS var representerat genom Karin…


LIFE CONNECTS konferens2021

Den 23-24 november anordnas en konferens om LIFE CONNECTS i Lund. Huvudfokus för konferensen kommer vara vad som är på gång inom projektet, vad som redan är genomfört, andra LIFE-projekt och…


Årets höjdpunkt – LIFE CONNECTS MEETING 2020

LIFE CONNECTS 2020 kan sammanfattas med ordet ”framgång” vilket tydligt speglades i samband med vår första konferens som gick av stapeln 11–12 november. Syftet med konferensen, som i år zoomades, var…