Inom LIFE CONNECTS har det under sommaren tagits fram en underlagsrapport för Alsterån där man utreder konsekvenserna av en avsänkning av Arbågadammen. Dammen ligger inom ett mycket intressant område som heter Hornsö ekopark. En avsänkning av dammen skulle innebära att cirka 600 meter strömsträckor återskapas med positiva effekter för bland annat sötvattensmusslor.