I helgen anordnades en vattendragsvandring längs med Bäljane å i samband med “World Fish Migration Day” (WFMD) för att bland annat uppmärksamma fiskarter som vandrar långa sträckor. Cirka 20 deltagare trotsade det lätt regniga vädret för att lära sig mer om vattnets fascinerande värld. Dagens agenda var att genomföra ett elfiske för att visa hur det går till samt att visa vilka arter som kan gömma sig under vattenytan i Bäljane å. Deltagarna fick se både elritsa och juvenil lax. Efter elfisket så var det dags att leta efter fullvuxen lax som vandrar upp till Bäljane å under hösten för att leka. Tyvärr såg vi inga fullvuxna laxar men däremot upptäckte vi lekgropar som troligtvis laxen har skapat när den har lekt. Förutom alla aktiviteter bjöds det också på ”go-fika” såklart!