This post is also available in: English (Engelska)

Webbinarium för fisk- och faunapassager

Under en hel dag deltog tre partners på ett webbinarium om vägledning för fisk- och faunapassager. Det var Havs- och vattenmyndigheten som tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterade de olika delarna i vägledningen. Runt hundra deltagare fick bland annat höra om varför siltrännor och naturliga faunapassager, sk omlöp, är det som rekommenderas idag. I vägledningen kommer det finnas information kring vad som är viktigt att tänka på vid anläggandet av ned- och uppströms passager, kulturmiljö, främmande arter och mycket mer.

En viktig sak att tänka på är att när det finns flera vandringshinder som ska passeras via anlagda fiskvägar behöver effektiviteten vid varje fiskväg vara större än om det bara fans en. Detta för att säkerställa livskraftiga bestånd av berörda arter. Utifrån målsättning och målarter behöver passagelösningarna anpassas och utformas för just dessa. Det gör att det är svårt att ge generella råd, utan varje område och anläggning är unik. Vad som funkar på ett ställe behöver nödvändigtvis inte fungera på ett annat.

Vägledningen kommer att vara digital och finnas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida innan sommaren.