LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

Arkiv

LIFE CONNECTS intervjuar

Under en sensommardag intervjuade LIFE CONNECTS flera viktiga partners till projektet vid ett båtelfiske i Rönne å. För att se på…


Workshop anordnad av The Nature Conservancy

Innan årsskiftet deltog LIFECONNECTS vid en workshop anordnad av The Nature Conservancy Europe där agendan för workshopen var att diskutera…


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Vi sammanfattar LIFE CONNECTS och konstaterar att projektet står stabilt trots turbulenta tider. Partners, konsulter och forskare har gjort…


Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 days ago

LIFEConnects

Ett vackert vinterlandskap har lagt sig över stora delar av Sverige! Så här års i södra Sverige kan man ha tur att se en av våra fåglar som älskar strömmande vatten - strömstaren! De flyttar från nordliga breddgrader till sydligare när bäckarna fryser till i norra Sverige. Här en strömstare som besökte en liten bäck i nordvästra Skåne tidigare idag på jakt efter insekter som lever i vattendraget! (Bilden är tagen från en handkikare) ... See MoreSee Less

Ett vackert vinterlandskap har lagt sig över stora delar av Sverige! Så här års i södra Sverige kan man ha tur att se en av våra fåglar som älskar strömmande vatten - strömstaren! De flyttar från nordliga breddgrader till sydligare när bäckarna fryser till i norra Sverige. Här en strömstare som besökte en liten bäck i nordvästra Skåne tidigare idag på jakt efter insekter som lever i vattendraget! (Bilden är tagen från en handkikare)

Comment on Facebook

Mylte bäck levererar.

4 weeks ago

LIFEConnects

Under det ganska märkliga året har vi inom LIFE CONNECTS åtgärdat ett antal vandringshinder, det mest uppmärksammade är nedmonteringen av Marieberg i Mörrumsån och åtgärder i Rönne å (bland annat Billingemölla). Ungefär en kilometer vattendrag har restaurerats hittills i våra totalt sju målvatten.

Omfattande övervakning i våra vattendrag har genomförts, faktiskt mer än planerat, däribland båtelfiske i Rönne å där lax märktes med sändare i syfte att studera beteende uppströms kraftverken som referens när kraftverken har nedmonterats.

Kommunikations- och informationsinsatser har genomförts på ett säkert sätt. De flesta digitalt, men ett par skolbäckar och vattendragsvandringar utomhus har icke desto mindre utförts.

Vi på LIFE CONNECTS vill önska er alla en God Jul & ett Gott Nytt År! 2021 kommer inte göra våra vattendrag besvikna :D
... See MoreSee Less

Under det ganska märkliga året har vi inom LIFE CONNECTS åtgärdat ett antal vandringshinder, det mest uppmärksammade är nedmonteringen av Marieberg i Mörrumsån och åtgärder i Rönne å (bland annat Billingemölla). Ungefär en kilometer vattendrag har restaurerats hittills i våra totalt sju målvatten.

Omfattande övervakning i våra vattendrag har genomförts, faktiskt mer än planerat, däribland båtelfiske i Rönne å där lax märktes med sändare i syfte att studera beteende uppströms kraftverken som referens när kraftverken har nedmonterats.

Kommunikations- och informationsinsatser har genomförts på ett säkert sätt. De flesta digitalt, men ett par skolbäckar och vattendragsvandringar utomhus har icke desto mindre utförts.

Vi på LIFE CONNECTS vill önska er alla en God Jul & ett Gott Nytt År! 2021 kommer inte göra våra vattendrag besvikna :D

Comment on Facebook

Bosse och jag på bild. Och halva Amandas familj😁

Load more
Inget evenemang hittades!

This post is also available in: English (Engelska)