LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

LIFE CONNECTS intervjuar

Arkiv

Återintroduktion av tjockskalig målarmussla

Tidigare i sommar genomförde LIFE CONNECTS ett spännande försök med att förstärka beståndet av tjockskalig målarmussla i Vramsån och…


Flytt av laxungar

På självaste nationaldagen fångades och flyttades 66 juvenila laxungar från Sönnarslöv till Forsmöllan i Rönne å. Idag kan inte laxarna nå…


Replikering av Skolbäcken

Inom LIFE CONNECTS är kommunikation och pedagogik en viktig del. Inom projektet ska bland annat flera Skolbäcksaktiviteter göras…


Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 hours ago

LIFEConnects

Innan restaureringsarbetet startar i Mörrumsån är det viktigt att de sällsynta och fridlysta stormusslorna flyttas från åtgärdsplatsen där biotopvården ska genomföras. Igår jobbade personal från Mörrum Kronolaxfiske med att avlägsna musslorna tillfälligt innan de får flytta tillbaka efter arbetet 😁 ... See MoreSee Less

Innan restaureringsarbetet startar i Mörrumsån är det viktigt att de sällsynta och fridlysta stormusslorna flyttas från åtgärdsplatsen där biotopvården ska genomföras. Igår jobbade personal från Mörrum Kronolaxfiske med att avlägsna musslorna tillfälligt innan de får flytta tillbaka efter arbetet 😁

1 day ago

LIFEConnects

Idag är starten av vår effektuppföljning! Under augusti ska vi göra flera elfisken i rinnande vatten, undersökning av undervattensvegetation, kontroll av kräftbestånd, etc. Detta för att kunna följa upp de åtgärder vi gör i projektet.

Idag är vi i anrika Mörrumsån. Om några dagar ska här genomföras biotopvård i tidigare flottledsrensade sträckor av ån :)
... See MoreSee Less

Idag är starten av vår effektuppföljning! Under augusti ska vi göra flera elfisken i rinnande vatten, undersökning av undervattensvegetation, kontroll av kräftbestånd, etc. Detta för att kunna följa upp de åtgärder vi gör i projektet.

Idag är vi i anrika Mörrumsån. Om några dagar ska här genomföras biotopvård i tidigare flottledsrensade sträckor av ån :)

Comment on Facebook

Så många bra projekt ni får till. Värt mycket uppmärksamhet.

1 month ago

LIFEConnects

På agendan idag stod bland annat en Skolbäcksaktivitet tillsammans med skolan "I ur och skur" i Ljungbyhed. Barnen från skolan fick leta efter vattenlevande smådjur, så som insekter, kräftdjur och snäckor. Naturpedagogik på riktigt :) ... See MoreSee Less

På agendan idag stod bland annat en Skolbäcksaktivitet tillsammans med skolan I ur och skur i Ljungbyhed. Barnen från skolan fick leta efter vattenlevande smådjur, så som insekter, kräftdjur och snäckor. Naturpedagogik på riktigt :)
Load more
Inget evenemang hittades!

This post is also available in: English (Engelska)