LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

LIFE CONNECTS intervjuar

Arkiv

LIFE CONNECTS i Östersund

Under nästan en vecka har LIFE CONNECTS varit i Östersund. På tisdagen den 12 oktober presenterades projektet för drygt 50…


Restaureringarna i Mörrumsån klara för i år!

Restaureringarna i Mörrumsån är klara för i år. Totalt har tre områden längs med ån restaureras; Vittskövle sidofåra, Vittskövle kvill och…


Återintroduktion av tjockskalig målarmussla

Tidigare i sommar genomförde LIFE CONNECTS ett spännande försök med att förstärka beståndet av tjockskalig målarmussla i Vramsån och…


Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 day ago

LIFEConnects

Nu är årets restaureringar slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år för LIFE CONNECTS. Under året som gått har flera km vattendrag återfått funktionella strömvattenshabitat som kommer gynna en bred flora och fauna - alltifrån bottenlevande insekter och musslor till fiskar och fåglar. De målvattendrag som genomgått restaureringar och biotopvård i år är Verkeån, Mörrumsån, Rönne å, Emån, Virån och Alsterån. De bifogade bilderna är ett urval av de områden som restaurerats i år. Dela gärna inlägget 🙂

Trevlig helg!
... See MoreSee Less

Nu är årets restaureringar slutförda! Och vilken underbar restaureringssäsong det varit i år för LIFE CONNECTS. Under året som gått har flera km vattendrag återfått funktionella strömvattenshabitat som kommer gynna en bred flora och fauna - alltifrån bottenlevande insekter och musslor till fiskar och fåglar. De målvattendrag som genomgått restaureringar och biotopvård i år är Verkeån, Mörrumsån, Rönne å, Emån, Virån och Alsterån. De bifogade bilderna är ett urval av de områden som restaurerats i år. Dela gärna inlägget 🙂

Trevlig helg!

Comment on Facebook

Så härligt! Alla krafter behövs och ni är så duktiga! Jag ser skillnaderna!

Snyggt jobbat👌🏻

3 weeks ago

LIFEConnects

Under två dagar har vi inventerat vattenvegetationen i dammarna vid Forsmöllan och Stackarp, Rönne å. Ett kräftfiske genomfördes också i Stackarp, på samma vis som förra årets kräftfiske i Forsmöllan.

Både i Forsmöllan och Stackarp dominerar växten vattenpest. Få andra vattenväxter har möjlighet till livsutrymme, förutom närmst strandkanten. Kräftbeståndet konstaterades vara litet i Stackarps dammen då endast två kräftor hittades.
... See MoreSee Less

Under två dagar har vi inventerat vattenvegetationen i dammarna vid Forsmöllan och Stackarp, Rönne å. Ett kräftfiske genomfördes också i Stackarp, på samma vis som förra årets kräftfiske i Forsmöllan. 

Både i Forsmöllan och Stackarp dominerar växten vattenpest. Få andra vattenväxter har möjlighet till livsutrymme, förutom närmst strandkanten. Kräftbeståndet konstaterades vara litet i Stackarps dammen då endast två kräftor hittades.
Load more
Inget evenemang hittades!

This post is also available in: English (Engelska)