LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

Film om LIFE CONNECTS

Arkiv

Aktivitetsdag vid Emån

I höstas genomfördes en familjedag på Jungnerholmarna i Fliseryd arrangerad av Fliseryds Sportfiskeklubb tillsammans med LIFE CONNECTS. Då…


Skolbäcken med fokus på vandringshinder och vattenkraft!

Under veckan har LIFE-CONNECTS hållit i en exkursion med Förslövs skolas femteklassare. Under aktiviteten har klassen fått besöka…


LIFE CONNECTS deltog på internationellt symposium

Det internationella symposiet arrangerades av International River Fundation och IADW. Syftet med det fem dagar långa symposiet var att…


Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

5 months ago

LIFEConnects

... See MoreSee Less

5 months ago

LIFEConnects

Nu är biotopvårdsarbetet klart i Mörrumsån för det här året. Totalt har fyra sträckor åtgärdats genom att tillföra nya block men även luckra upp bottnen och dra ut block från kanterna. På bilderna kan ni se före-efter på två av de åtgärdade sträckorna. Åtgärderna har utförts av Mörrums Kronolaxfiske. ... See MoreSee Less

Nu är biotopvårdsarbetet klart i Mörrumsån för det här året. Totalt har fyra sträckor åtgärdats genom att tillföra nya block men även luckra upp bottnen och dra ut block från kanterna. På bilderna kan ni se före-efter på två av de åtgärdade sträckorna. Åtgärderna har utförts av Mörrums Kronolaxfiske.

6 months ago

LIFEConnects

Elfisket fortsätter och vi har nu klarat av alla lokaler i Rönneåns avrinningsområde. På de laxförande sträckorna nedströms Klippan ser vi samma goda tätheter som föregående års resultat. På de sträckor som biotopvårdades förra året ovanför Klippan kan vi konstatera ökade öringtätheter på majoriteten av de fiskade lokalerna, från väldigt låga nivåer. Det har även elfiskats på biotopvårdade sträckor i Verkeån och där ser vi också en tydlig positiv trend gällade öringyngel! ... See MoreSee Less

Elfisket fortsätter och vi har nu klarat av alla lokaler i Rönneåns avrinningsområde. På de laxförande sträckorna nedströms Klippan ser vi samma goda tätheter som föregående års resultat. På de sträckor som biotopvårdades förra året ovanför Klippan kan vi konstatera ökade öringtätheter på majoriteten av de fiskade lokalerna, från väldigt låga nivåer. Det har även elfiskats på biotopvårdade sträckor i Verkeån och där ser vi också en tydlig positiv trend gällade öringyngel!
Load more
Inget evenemang hittades!

This post is also available in: English (Engelska)