LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

Film om LIFE CONNECTS

Arkiv

Seminarium om åtgärdande av vandringshinder inom LIFE-projekt i Sverige drog många deltagare!

Första seminariet för LIFE-projekten rörande vattenmiljöer i Sverige genomfördes digitalt fredagen den 29 april. Temat var processer vid…


Fiskräknare på plats i Verkeån!

På fredagen 22 april invigdes fiskräknaren i Verkeån. Ett 20-tal intresserade fick en demonstration av hur den fungerar av Andreas Trobäck…


Utställning om LIFE CONNECTS vid Laxens hus, Mörrumsån.

Har ni vägarna förbi så åk in till Laxens hus vid Mörrumsån och gå på deras fina museum! Bland flera andra utställningar finns också en…


Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 weeks ago

LIFEConnects

Idag har vi haft en Skolbäcken vid Verkeån tillsammans med St Olofs Skola 😁 Årskurs 2 till 5 fick håva efter bottenfauna och se hur ett elfiske går till. Fiskarter vi hittade var öring (både 0+ och 1+), elritsa, stensimpa och bäcknejonöga. Självklart genomfördes lite fiskevård av barnen i ett biflöde till Verkeån 👌👌

I Verkeån har man i dagarna dessutom installerat en fiskräknare för att bland annat kunna se vilka fiskarter som vandrar i ån. Gå in på www.fiskdata.se om ni se vad som döljer sig under ytan i Verkeån!
... See MoreSee Less

Idag har vi haft en Skolbäcken vid Verkeån tillsammans med St Olofs Skola 😁 Årskurs 2 till 5 fick håva efter bottenfauna och se hur ett elfiske går till. Fiskarter vi hittade var öring (både 0+ och 1+), elritsa, stensimpa och bäcknejonöga. Självklart genomfördes lite fiskevård av barnen i ett biflöde till Verkeån 👌👌

I Verkeån har man i dagarna dessutom installerat en fiskräknare för att bland annat kunna se vilka fiskarter som vandrar i ån. Gå in på www.fiskdata.se om ni se vad som döljer sig under ytan i Verkeån!

2 months ago

LIFEConnects

Nu är filmen ute om LIFE CONNECTS! 😁 Filmen berättar bland annat vad som görs i projektet och varför det är så viktigt med åtgärder i våra strömmande vatten ✊✊ Hoppas ni uppskattar den!

Dela gärna!
youtu.be/D5J_ChyqW0Q
... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

Load more

This post is also available in: English (Engelska)