LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

LIFE CONNECTS intervjuar

Arkiv

Naturturism Rönne å och Ringsjön

Kring Rönne å och Ringsjön pågår just nu ett LEADER-projekt (lokalt ledd utveckling) tillsammans med kommunerna Ängelholm, Åstorp, Eslöv,…


Samverkan kring Verkeån

Karin Olsson (Länsstyrelsen Skåne), Olle Calles (Karlstads universitet) och Martin Österling (Karlstads universitet) presenterade LIFE…


Akustisk studie av LIFE CONNECTS

Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda fältsäsongens arbete med fiskvandringsstudier i Rönne å och Mörrumsån. Det är…


Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 weeks ago

LIFEConnects

Idag är det Earth Day - en dag för att uppmärksamma vårt hem planeten Jorden. Årets tema är "Restore Our Earth" med fokus på de ekosystem som har minskat eller försvunnit helt på grund av mänsklig påverkan. Ett av de ekosystem som minskat mycket globalt, och som fortsätter att minska, är strömmande vatten. Inom LIFE CONNECTS jobbar vi mycket med att restaurera och återskapa just strömmande vatten till gagn för den biologiska mångfalden och i slutändan även oss människor.

På bilden syns en av förra årets åtgärder i Rönne å som vi genomförde där ett vandringshinder nedmonterades till förmån för vandrande fiskarter och arter som trivs i strömmande vatten. Vandringshinder utgör nämligen inte bara ett problem för fiskarter som måste vandra för att fullgöra sina livscykler; de dämmer även in strömvattensmiljöer till att bli mer lugnflytande.

Läs mer om Earth Day här www.earthday.org/
... See MoreSee Less

Idag är det Earth Day - en dag för att uppmärksamma vårt hem planeten Jorden. Årets tema är Restore Our Earth med fokus på de ekosystem som har minskat eller försvunnit helt på grund av mänsklig påverkan. Ett av de ekosystem som minskat mycket globalt, och som fortsätter att minska, är strömmande vatten. Inom LIFE CONNECTS jobbar vi mycket med att restaurera och återskapa just strömmande vatten till gagn för den biologiska mångfalden och i slutändan även oss människor. 

På bilden syns en av förra årets åtgärder i Rönne å som vi genomförde där ett vandringshinder nedmonterades till förmån för vandrande fiskarter och arter som trivs i strömmande vatten. Vandringshinder utgör nämligen inte bara ett problem för fiskarter som måste vandra för att fullgöra sina livscykler; de dämmer även in strömvattensmiljöer till att bli mer lugnflytande. 

Läs mer om Earth Day här https://www.earthday.org/

1 month ago

LIFEConnects

Just idag längtar vi extra mycket efter fältsäsongen! Idag hade vi bland annat ett digitalt möte för att diskutera vilka lokaler som ska effektuppföljas under sommaren 2021 med hjälp av elfiske och kartering av vattenvegetation.

Effektuppföljning innebär att man inventerar djur eller växtlivet i ett parti av vattendraget innan restaurering. När restaureringen är gjord genomför man samma inventering fast ett eller flera år senare för att kunna följa upp effekten av åtgärden.

På bilden nedan visas en liten öring som fångades förra fältsäsongen under ett elfiske i Verkeån, samt det glada gänget som deltog under mötet.
... See MoreSee Less

Just idag längtar vi extra mycket efter fältsäsongen! Idag hade vi bland annat ett digitalt möte för att diskutera vilka lokaler som ska effektuppföljas under sommaren 2021 med hjälp av elfiske och kartering av vattenvegetation. 

Effektuppföljning innebär att man inventerar djur eller växtlivet i ett parti av vattendraget innan restaurering. När restaureringen är gjord genomför man samma inventering fast ett eller flera år senare för att kunna följa upp effekten av åtgärden.

På bilden nedan visas en liten öring som fångades förra fältsäsongen under ett elfiske i Verkeån, samt det glada gänget som deltog under mötet.
Load more
Inget evenemang hittades!

This post is also available in: English (Engelska)