LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

Temakväll om Rönneåprojektet drog fullt hus

Den 13 februari samlades ett 70-tal nyfikna personer på en Temakväll om Rönneåprojektet.


Life Connects hemsida – workshop

Kommunikationsgänget för Life Connects; Jullan, Anders K, Anders E, Karin och undertecknad samlades i dag hos sportfiskarna i Malmö i syfte…


Projektlansering av LIFE CONNECTS – Residenset Kalmar

För tredje gången gillt lanserades LIFE CONNECTS, denna gång i Kalmar med fokus på projektets planerade åtgärder i Alsterån, Emån och…


Inget evenemang hittades!