LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

Leaderprojekt för studie om hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Kommunerna i Klippan, Ängelholm, Hörby, Eslöv, Höör och Åstorps har blivit beviljade 1,7 miljoner kronor från Leader Nordvästra Skåne för…


Klippan och Rönne å-projektet bland finalisterna till Naturvårdsverkets miljömålspris

Klippan och Rönne å-projektet är bland de nio finalister som kan få årets Miljömålspris som delas ut den 6 maj.


Temakväll om Rönneåprojektet drog fullt hus

Den 13 februari samlades ett 70-tal nyfikna personer på en Temakväll om Rönneåprojektet.


This post is also available in: English (Engelska)