LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

Åtgärder vid Billingemölla, Rönne å

Nedmontering av två mindre trösklar och biotopvård vid Billingemölla, Rönneå, har genomförts inom LIFE CONNECTS. Åtgärderna kommer att…


Uppstart av elfiske inom LIFE CONNECTS

Övervakning och uppföljning av fiskbestånden är en viktig del inom LIFE CONNECTS för att följa upp åtgärdernas effekter på…


Fiskvandringens dag på Skäralid

Lördagen den 16:e maj uppmärksammade LIFE CONNECTS fiskvandringens dag genom ett publikt arrangemang utomhus på Skäralid vid Naturum…


Inget evenemang hittades!

This post is also available in: English (Engelska)