LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

Film om LIFE CONNECTS

Arkiv

Berg & Naturwacht Steiermark på besök i Verkeån

I de natursköna omgivningarna vid Hallamölla, Verkeån, presenterades LIFE CONNECTS för Berg & Naturwacht Steiermark från Österrike i…


Båtelfiske i Rönne å maj 2022

Även i år har elfiskebåten puttrat uppför Rönne å och Bäljane å på jakt efter fullvuxen lax att fånga och märka. Årets fina väder var ingen…


LIFE CONNECTS på Havs- och vattenforum

Den 18 och 19 maj uppmärksammades att LIFE fyller 30 år 2022 genom en monter på Havs- och vattenforum tillägnad LIFE. LIFE CONNECTS var…


Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 week ago

LIFEConnects

Elfisket fortsätter och vi har nu klarat av alla lokaler i Rönneåns avrinningsområde. På de laxförande sträckorna nedströms Klippan ser vi samma goda tätheter som föregående års resultat. På de sträckor som biotopvårdades förra året ovanför Klippan kan vi konstatera ökade öringtätheter på majoriteten av de fiskade lokalerna, från väldigt låga nivåer. Det har även elfiskats på biotopvårdade sträckor i Verkeån och där ser vi också en tydlig positiv trend gällade öringyngel! ... See MoreSee Less

Elfisket fortsätter och vi har nu klarat av alla lokaler i Rönneåns avrinningsområde. På de laxförande sträckorna nedströms Klippan ser vi samma goda tätheter som föregående års resultat. På de sträckor som biotopvårdades förra året ovanför Klippan kan vi konstatera ökade öringtätheter på majoriteten av de fiskade lokalerna, från väldigt låga nivåer. Det har även elfiskats på biotopvårdade sträckor i Verkeån och där ser vi också en tydlig positiv trend gällade öringyngel!

2 weeks ago

LIFEConnects

Elfiske i Mörrumsån
Elfisket i Mörrumsån fortsätter och vi har nu fiskat ganska exakt där dammvallen till Mariebergs kraftverk stod innan det nedmonterades. Idag finns här en superfin strömsträcka med mycket block, strukturer och med en varierande strömhastighet. Den goda biotopen visar sig också på elfiskeresultaten, här har vi nu tätheter på lax som närmar sig 90 st per 100 kvadratmeter. När dammen stod här fanns det såklart inga laxyngel på denna sträcka.
... See MoreSee Less

Elfiske i Mörrumsån
Elfisket i Mörrumsån fortsätter och vi har nu fiskat ganska exakt där dammvallen till Mariebergs kraftverk stod innan det nedmonterades. Idag finns här en superfin strömsträcka med mycket block, strukturer och med en varierande strömhastighet. Den goda biotopen visar sig också på elfiskeresultaten, här har vi nu tätheter på lax som närmar sig 90 st per 100 kvadratmeter. När dammen stod här fanns det såklart inga laxyngel på denna sträcka.

Comment on Facebook

Så jäkla fint ni gjort ! Hoppas ni får många projekt i framtiden , och mycket betalt för allt ni gör för våra vatten .👍👍👍🎣🐟🐟🐟🐟🐟

3 weeks ago

LIFEConnects

Elfiske i Mörrumsån
Denna veckan startar de planerade elfiskena inom LIFE CONNECTS. Först ut är Mörrumsån och vi kan konstatera att förra årets biotopvårdsåtgärder tillsammans med Mörrums Kronolaxfiske varit väldigt lyckade. På två lokaler i ån som åtgärdas kan vi nu se att tätheterna för öring och lax ökat med cirka 100% från föregående års elfiske. Även fler arter hittades detta året.
... See MoreSee Less

Elfiske i Mörrumsån
Denna veckan startar de planerade elfiskena inom LIFE CONNECTS. Först ut är Mörrumsån och vi kan konstatera att förra årets biotopvårdsåtgärder tillsammans med Mörrums Kronolaxfiske varit väldigt lyckade. På två lokaler i ån som åtgärdas kan vi nu se att tätheterna för öring och lax ökat med cirka 100% från föregående års elfiske. Även fler arter hittades detta året.

Comment on Facebook

Hur bra är reproduktion i Ebbamåla i år jämfört med Övriga delar i Mörrumsån

Load more
Inget evenemang hittades!

This post is also available in: English (Engelska)