LIFE CONNECTS

LIFE CONNECTS syftar till att förbättra ekosystemsfunktioner och ekosystemsservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön på sikt. Detta till gagn för oss människor, den biologiska mångfalden och för en hållbar vattenanvändning. Projektet kommer under sex år att arbeta med:

• Nedmontering av vattenkraftverk och dammar. Vandringsvägar återställs och unika forsmiljöer återskapas.
• Innovativa passagelösningar vilket möjliggör både elproduktion och fiskvandring förbi vattenkraftverk.
• Förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet som medför ökad överlevnad och produktion av hotade fiskarter, tex lax och ål.
• Återintroduktion av flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan i vattendrag där de minskat eller försvunnit.
• Forsknings- och informationsinsatser kopplade till vattendragsrestaurering och hållbar vattenförvaltning.


Läs mer om projektet

Film om LIFE CONNECTS

Arkiv

Berg & Naturwacht Steiermark på besök i Verkeån

I de natursköna omgivningarna vid Hallamölla, Verkeån, presenterades LIFE CONNECTS för Berg & Naturwacht Steiermark från Österrike i…


Båtelfiske i Rönne å maj 2022

Även i år har elfiskebåten puttrat uppför Rönne å och Bäljane å på jakt efter fullvuxen lax att fånga och märka. Årets fina väder var ingen…


LIFE CONNECTS på Havs- och vattenforum

Den 18 och 19 maj uppmärksammades att LIFE fyller 30 år 2022 genom en monter på Havs- och vattenforum tillägnad LIFE. LIFE CONNECTS var…


Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

4 weeks ago

LIFEConnects

I fredags genomfördes en skolaktivitet i Vramsån som är ett av projektets målvattendrag och där vi blev inbjudna av Vattenriket för att visa upp elfiske. Totalt hittades 9 fiskarter och extra kul var att årsyngel av lax fångades. Ett kännetecken för laxyngel är de väldigt stora bröstfenorna. Ni ser lax till höger och öring till vänster i bild. ... See MoreSee Less

I fredags genomfördes en skolaktivitet i Vramsån som är ett av projektets målvattendrag och där vi blev inbjudna av Vattenriket för att visa upp elfiske. Totalt hittades 9 fiskarter och extra kul var att årsyngel av lax fångades. Ett kännetecken för laxyngel är de väldigt stora bröstfenorna. Ni ser lax till höger och öring till vänster i bild.

2 months ago

LIFEConnects

Idag har vi haft en Skolbäcken vid Verkeån tillsammans med St Olofs Skola 😁 Årskurs 2 till 5 fick håva efter bottenfauna och se hur ett elfiske går till. Fiskarter vi hittade var öring (både 0+ och 1+), elritsa, stensimpa och bäcknejonöga. Självklart genomfördes lite fiskevård av barnen i ett biflöde till Verkeån 👌👌

I Verkeån har man i dagarna dessutom installerat en fiskräknare för att bland annat kunna se vilka fiskarter som vandrar i ån. Gå in på www.fiskdata.se om ni se vad som döljer sig under ytan i Verkeån!
... See MoreSee Less

Idag har vi haft en Skolbäcken vid Verkeån tillsammans med St Olofs Skola 😁 Årskurs 2 till 5 fick håva efter bottenfauna och se hur ett elfiske går till. Fiskarter vi hittade var öring (både 0+ och 1+), elritsa, stensimpa och bäcknejonöga. Självklart genomfördes lite fiskevård av barnen i ett biflöde till Verkeån 👌👌

I Verkeån har man i dagarna dessutom installerat en fiskräknare för att bland annat kunna se vilka fiskarter som vandrar i ån. Gå in på www.fiskdata.se om ni se vad som döljer sig under ytan i Verkeån!
Load more
Inget evenemang hittades!

This post is also available in: English (Engelska)